Nejjednodušší použití zdroje ATX

!!! Návod je určen pro zájemce mající patřičnou kvalifikaci v oboru. Zařízení pracuje se střídavým síťovým napětím 220 V. Kondenzátory uvnitř mohou být nabité na max. hodnotu (tj. 310 V) apod. Veškerá práce a činnost na tomto zařízení je na vaši odpovědnost, autor článku nenese žádnou odpovědnost za veškeré škody na majetku nebo zdraví!!!

Využití počítačového zdroje k napájení zařízení o napětí 12 V s poměrně velkým odběrem proudu až 10 A (viz. štítek připojený ke každéme zdroji) je poměrně jednoduché. Stačí zatížit 5 V větev určitým proudem a pokud se jedná o ATX zdroj zapojit jednu propojku.

Jedná se o piny 4 a 5 na konektoru, kterým se přípojuje základová deska (barvy většinou černá a zelená). Právě na tyto piny se vysílá impulz z tlačítka POWER umístěného na počítačové skříni, chceme-li zapnout počítač. Pokud máte ještě starší zdroj (typu AT), propojku realizovat nemusíte. Tento zdroj poznáte jednoduše. Dvouřadový konektor z našeho snímku na něm nenajdete, místo něho vylézají ze zdroje dva jednořadové konektory. Navíc na jednom z kabelů se náchází síťový vypínač, kterým se zdroj startuje.

Většina návodů uvádí hodnotu zatěžovacího proudu minimálně 1 A. (Jedná se o spínaný zdroj, který nesmí pracovat naprázdno. Pokud se tak starne, ochranné obvody jej vypínají, aby nedošlo k zničení.) Já ale zastávám názor, proč odebírat více než je bezpodmínečně nutné. Hodnotu tohoto proudu si odzkouším, aby zařízení bezpečně pracovalo a přitom odebíralo co nejméně. Zkušenost říká, že k bezproblémové funkci stačí připojit jeden HDD. To představuje odběr cca 0,5 A. Od této hodnoty tedy začínám. Důležité je počítat s výkonovou rezervou. Při odběru 1 A bude na tomto rezistoru výkon 5 W, bude tedy dost topit!

Praktické provedení již bude záviset na každém, jak pečlivě úpravu provede. Ideální je zdroj rozebrat, přebytečné kabely odpájet i propojku provést přímo na desce. Rezistor zabudovat také dovnitř, pokud možno v blízkosti větráku, abychom zajistili jeho ideální chlazení. Jestliže zdroj chceme používat dlouhodobě, ne-li trvale, je lepší ho výkonově trochu předimenzovat (obrázek vlevo). Pokud jsme již zdroj rozebrali a byli nucení vyjmout plošný spoj, je dobré myslet na budoucnost a větrák připojit přes konektor, aby případná výměna v budoucnu byla co nejjednodušší. Bohužel u některých typů, které mají větrák zapájený přímo do desky, není pro konektor již dost místa. V tomto případě ho zapojíme přímo "na kabel", jak je to vidět v ukázce (obrázek vpravo).
Méně pečlivý bastlíři místo odpájení přeštípají přebytečné dráty co nejblíže desky, aby nemohlo dojít k jejich zkratu. Pokud potřebujeme zdroj použít v nějakém okamžitém, nouzovém stavu, nemusíme ho ani otevírat a úpravu provedeme přímo na konektorech. Propojku stejně jako již na uvedeném snímku a rezistor do jednoho z napájecích konektorů "Molex" do 5V větve (barvy rudá - 5V a černá - zem). Musí se ale vyřešit, co s kabely a konektory, které zůstanou "jakoby navíc".Vzhled je sice neprofesionální, účel ale splní.Na závěr ještě jedna praktická ukázka využití. K tomuto zdroji jsem na výstup připojil autozásuvku a v garáži přes kompresor hustím pneumatiky. Případně dalších zařízení, které se připojují na autobaterii je na trhu víc než dost. Mimochodem při jeho realizaci jsem v šuplíkových zásobách nenašel vhodný zatěžovací rezistor, tak jsem dovnitř dočasně umístnil starý hard disk 3,5" s vadnými sektory. Už tam asi zůstane napořád, protože zatěžuje perfektně.


Zpět na stránku o Bastlení