Pohled příjezdu od Slovan. Sjezd Mohylovou třídou k železničnímu mostu. Před ním zpomalte, protože hned za ním budete odbočovat vpravo do vrchu Starou cestou. Před odbočením vám zůstane po levé ruce sportovní stadion Rapidu.


Pohled příjezdu od Lochotína. Z Jateční ulice odbočíte do Chrástecké ulice, kterou projedete k této křižovatce. Po pravé ruce budete mít sportovní areál Rapidu. Na této křižovatce odbočíte vlevo do vrchu Starou cestou (před železničním viaduktem).Zpět na mapu