Rozvodná deska nízkého napětí najde uplatnění v dílně

!!! Návod je určen pro zájemce mající patřičnou kvalifikaci v oboru. Zařízení pracuje se střídavým síťovým napětím 220 V. Kondenzátory uvnitř mohou být nabité na max. hodnotu (tj. 310 V) apod. Veškerá práce a činnost na tomto zařízení je na vaši odpovědnost, autor článku nenese žádnou odpovědnost za veškeré škody na majetku nebo zdraví!!!

Tento článek navazuje na již uvedené Nejjednodušší použití zdroje ATX a Laboratorní zdroj 3 až 15V z počítačového zdroje!

Po nějakém čase mne přestalo bavit neustálé nošení přístrojů na pracovní stůl a jejich opětovné odnášení po skončení práce. V té době padlo zásadní rozhodnutí - nad pracovní stůl si umístním rozvodnou desku napětí a potom bude stačit jenom cvaknout vypínačem a mohu začít pracovat! Vím, že jsem se již zařekl, že s počítačovými zdroji končím, ale když je berete prakticky každým dnem do ruky, tak vás to provokuje! Napadla mi jednoduchá věc, vzít dva počítačové zdroje, umístnit je mimo pracovní oblast, kde nebude překážet jejich poměrně značná hmotnost a výstupy, včetně ovládacích prvků vyvést do rozvodné desky, která bude součástí pracovního stolu. Jeden zdroj bude poskytovat trvalá napětí, která se každou chvíli potřebují, zatímco druhý bude dodávat napětí proměnné.

Úpravu obou zdrojů jsem zde již popisoval a nechci "nosit dříví do lesa". Takže kdo má zájem, odkazuji ho na uvedené články. Já zde popíši pouze drobné rozdíly v konstrukci, jejich výhody a pochopitelně naopak i nevýhody.

U zdroje použitého pro trvalá napětí, jsem k napětím 5V a 12V, která jsou vyvedeny na Molexu, přidal ještě 3,3V z konektoru pro základovou desku (barva bývá oranžová). Pochopitelně napětí zde najdete více, ale tyto bych viděl jako nejzákladnější, i co se týče proudového zatížení. Navíc spádem napětí, mezi jednotlivými svorkami si můžeme odvodit další (např. 3V a 12V nám dá 9V, 5V a 12V dá 7V apod.)

Co se týče proměnného zdroje, opět se projevila nutnost improvizace, na kterou upozorňuji již v prvním článku. Použitý zdroj v uvedeném doporučeném zapojení reguloval pouze v rozsahu 3,1 až 8,5V. Bylo tedy nutno experimentovat. Nejprve jsem vyměnil potenciometr 22k za 50k. Regulace se změnila na 3,8V až do oblasti nad 16V!!! Při 16,5V jsem si pro jistotu přestal hrát na pyrotechnika a vrátil se do bezpečné oblasti 15V. Zdroj se vůbec nevypínal, takže ho výrobce zřejmě ošidil i o ochranné obvody, což se zde výborně hodí. Odpor Rx, se kterým jsme v původním zapojení roztahovali použití na celou dráhu potenciometru, je zde tedy zbytečný. Jenom pro upřesnění, opět jsem použil zdroj značky Express. Při testech různých značek, zda jsou vhodné pro tuto konstrukci, je toto vítěz na plné čáře! Všechny zdroje této značky (zkoušel 4 různé druhy), se jevily po určitých úpravách jako vhodné k použití. Spíše pro zajímavost uvádím níže konečné zapojení. Místo potenciometru 22k jsem nakonec použil 25k a k rezistoru v děliči napětí 4k7 přes tlačítko připojuji paralelně rezistor 3k6. Tím jsem dostal dva rozsahy: nejprve 3,0V až 9,1V a potom 3,8V až 15,0V. Oba pracují v celém rozsahu potenciometru, nikde nedochází k vypnutí vlivem ochran! Každý zájemce ale bude muset experimentovat s vlastním zdrojem a je více než pravděpodobné, že mu zapojení vyjde jinak.

Výhodou konstrukce je, že si nemusíme dělat starosti do jaké skřínky zdroj umístníme, neboť žádné součástky dovnitř přidávat nebudeme, naopak získáme ještě větší prostor odebráním nepotřebných kabelů.

Regulovaný zdroj se nesmí v žádném případě zapnout s odpojeným odporovým děličem, jinak je zaděláno na malér!!!

Kabely jsem vedl přes svorkovnici, tak aby vznikly tři samostané celky - zdroj pevných napětí, zdroj proměnného napětí a rozvodná deska. V případě poruchy, nebo jakékoliv dodělávky se mohu věnovat konkrétnímu bloku. Při troše roztržitosti ale právě zde hrozí, že dojde k zapnutí proměnného zdroje při odpojených kabelech na svorkovnici!

Zapnutý zdroj pevných napětí je na rozvodné desce signalizován červenou LED diodou, která je připojena přes rezistor 82R na 3,3V. Zdroj proměnného napětí indikaci nepotřebuje, neboť při každém zapnutí dojde k výchylce voltmetru odpovídající výstupnímu napětí. Regulace nastává od 3V takže i tato nějmenší výchylka je vždy dobře patrná.

Na rozvodné desce je možno odebírat proud dvěma způsoby. Jednak všechna napětí jsem vyvedl na 9-ti kolíkový Canon konektor. Použil jsem sériový konektor z vyřazeného PC. Zde je proudový rozsah dán pojistkami, kterými jsou obvody jištěny. Chceme-li napětí odvést na jiné místo, zapojíme na protikus prodlužovačku, na kterou máme všechny napětí vyvedeny. Naopak pro velké odběry proudu, jež jsou zdroje schopny dodat, jsou napětí ještě vyvedena na svorkovnici.

Rozvodnou desku je možno dále vybavit různými druhy konektorů, které často potřebujeme. V mém případě nesměla chybět například autozásuvka, nebo audiokonektor na který se často připojují různé drobné spotřebiče např. minivrtačky pro plošné spoje. Je dobré vše řešit tak, aby bylo možno vše časem modifikovat, nebo upravit novým požadavkům.

A do třetice, rozvodnou desku postupně vybavuji všemy drobnými konstrukcemi, které bastlíř každou chvíli potřebuje. Jako příklad mohu uvést zkratoměr nebo naopak megatest, multivybrátor nebo zkoušeč tranzistorů a polovodičových přechodů. Vše bude hned po ruce a pochopitelně napájeno z použitých zdrojů. Tím odpadnou starosti se slabými bateriemi, které vždy zjistíme "až pět minut po dvanácté hodině". Na obrázku je patrné, že deska není dosud zaplněna ani zpoloviny. Mohu ji proto doplňovat o různé vychytávky, které se časem ukáží jako vhodné.

Na úplný závěr ukázka z praktického použití. Kamarádi přijdou "na pokec", tak chladím pivo! Přenosná chladnička je zapojená přes autozásuvku


Zpět na stránku o Bastlení